Kadir Has Üniversitesi • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Vakfı (HASVAK) tarafından 28.05.1997 tarihinde İstanbul'da Dünya'nın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı sağlama ve öğrencilerinin disiplinler arası donanım ile yetiştirilmeleri, geleceğe hazırlanırken sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları, doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı öğrenmeleri amacıyla vakıf üniversitesi statüsünde kurulmuştur. Üniversite merkez kampüsü olan Kadir Has Kampüsü (Cibali) dışında Bahçelievler ve Selimpaşa Kampüsleri'nde konumlanmıştır. 6130 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite bünyesinde bulunan 6 fakülte, 9 araştırma merkezi, 3 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve 1 yaşam boyu eğitim merkezinde 246 akademik personel çalışmalarını yürütmektedir.

Fakülteler Ve Bölümler

Hukuk Fakültesi
 • Bölüm:
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Bölüm:Ekonomi (İngilizce)
 • Bölüm:Psikoloji (İngilizce)
 • Bölüm:Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 • Bölüm:İşletme (İngilizce)
 • Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
 • Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)
İletişim Fakültesi
 • Bölüm:Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce)
 • Bölüm:Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Bölüm:Yeni Medya (İngilizce)
 • Bölüm:Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Bölüm:Reklamcılık
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm:Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
 • Bölüm:Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
 • Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
 • Bölüm:Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce)
 • Bölüm:Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Bölüm:Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)
 • Bölüm:Mimarlık (İngilizce)
 • Bölüm:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
 • Bölüm:Tiyatro
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 • Bölüm:Bankacılık ve Sigortacılık
 • Bölüm:Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Bölüm:Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
 • Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik